SVERIGES MEST INITIERADE NÄRINGSLIVSBEVAKNING

Mentor Online är ett mediehus som genom ett trettiotal ledande varumärken sprider initierad branschinformation till över en halv miljon beslutsfattare varje månad. Informationen sprids genom såväl digitala som tryckta kanaler. Men också genom de hundratals seminarier, utbildningar, awards, mässor och evenemang som vi arrangerar varje år. Mentor bevakar de flesta stora branscher inom tillverkande industri-, handels- och servicesektorn samtidigt som vi erbjuder en mångfald av mötesplatser som ger deltagaren fördjupad kunskap, inspiration och kontakter inom dennes specifika intresseområden.

NYA KANALER, SAMMA VÄRDERINGAR
Sedan Mentor startades 1985 har kommunikationsarenorna förändrats radikalt. Mentor var tidigt ute i förändringsarbetet och vi ser en fortsatt stor tillväxtpotential tack vare våra starka varumärken och det försprång vi skaffat oss genom att ständigt utveckla nya arenor och mötesplatser.

I en tid då många medieföretag kämpar i motvind har Mentor lyckats kliva uppåt i värdekedjan hos kunderna. Dels genom användningen av väl beprövade modeller för att inhämta, bearbeta och sprida initierad information. Men också genom att aldrig avvika från idén att alltid leverera lika värdefull som meningsfull information i rätt tid och via rätt kanal.

I dag omsätter vi över 170 miljoner kronor samtidigt som vi sysselsätter över 120 personer på Lidingö och i Helsingborg. Och vi tänker fortsätta att skapa nya arenor där Sveriges viktigaste branscher kan mötas, uppdateras och utvecklas. Vi ämnar vara verksamma inom alla betydande branscher och ska även fortsättningsvis vara erkända för information som har ett högt värde. Kort sagt ska vi även framåt vara det ledande mediehuset för branschnyheter, information, kunskap och analys för mottagare inom näringsliv och samhälle – oavsett kanal.

Mer information om Mentor hittar du på mentornewsroom.se

DIGITALT OCH TIDNINGAR:

HANDEL
Dagens Handel
Habit Sko&Mode
Fri Köpenskap
Fast Food Magazine
Kosmetik
RS (Restauranger & Storkök)
Skydd & Säkerhet
PROCESS
Nordisk Papperstidning
NTT Nordisk Träteknik
Facility Nordic
Rent
Verkstäderna
Process Nordic
TRANSPORT
Leveranstidningen Entreprenad
Motor-Magasinet
Trafikforum
Transport & Logistik iDag
Resforum
INDUSTRI
Packmarknaden
Plastforum
Recycling
U&D Underhåll & Driftsäkerhet
HÄLSA OCH SJUKVÅRD
Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift
LabTech Magazine
Läkaren
MedTech Magazine